Privacyverklaring

Marion Raspe – Spagyriek Coach & Energetisch Pedagoog, gevestigd aan Edelhertweg te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring geldt voor alle consulten bij Marion Raspe – Spagyriek Coach & Energetisch Pedagoog. Wanneer er een afspraak wordt gemaakt voor een consult bij Marion Raspe – Spagyriek Coach & Energetisch Pedagoog is dat tevens een bevestiging dat je akkoord gaat met deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Marion Raspe – Spagyriek Coach & Energetisch Pedagoog verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

We slaan jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op onze website worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Marion Raspe – Spagyriek Coach & Energetisch Pedagoog verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je een factuur te kunnen sturen voor geleverde diensten/producten
 • Het kunnen afhandelen van je betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De belastingaangifte, waartoe Marion Raspe – Spagyriek Coach & Energetisch Pedagoog wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marion Raspe – Spagyriek Coach & Energetisch Pedagoog geeft jouw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden. Ook deelt Marion Raspe – Spagyriek Coach & Energetisch Pedagoog op geen enkele manier jouw informatie met derden buiten de partij(en) die in deze Privacyverklaring word(en)(t) beschreven met uitzondering aan het voldoen van een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen dat hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens gehandhaafd blijft. Marion Raspe – Spagyriek Coach & Energetisch Pedagoog blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor het opmaken van de facturen voor geleverde diensten/producten maakt Marion Raspe – Spagyriek Coach & Energetisch Pedagoog gebruik van het online boekhoud programma van Rompslomp. Met Rompslomp heeft Marion Raspe – Spagyriek Coach & Energetisch Pedagoog een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin is vastgelegd dat zij zorgvuldig met de gegevens omgaan en hoe zij dat waarborgen.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens
Marion Raspe – Spagyriek Coach & Energetisch Pedagoog bewaart je persoonsgegevens zo lang als nodig is om aan de coachingsopdracht te voldoen. Wanneer de opdracht ten einde is hanteren wij de wettelijke bewaartermijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om je persoonsgegevens naar jou te kunnen sturen vragen wij je een gespecificeerd verzoek in te dienen via mail@marionraspe.com. Marion Raspe – Spagyriek Coach & Energetisch Pedagoog zal zo spoedig mogelijk en tenminste binnen vier weken reageren op jouw verzoek. Tot slot wijzen we je op je recht om een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.